Loading

Dịch vụ tư vấn kỹ năng gia đình

Dịch vụ   25/12/2017


Chúng tôi hiểu rằng quyết định có thêm một em bé, không chỉ đồng nghĩa với việc có thêm thành viên mới cho gia đình, mà đó còn là khởi đầu của một cuộc sống mới. Tại Trung tâm ParentCraft, chúng tôi hướng dẫn và trang bị cho các bậc làm cha mẹ kỹ năng thực hành khi họ bắt đầu vào giai đoạn mới của cuộc sống. Các dịch vụ trước và sau khi sinh giúp cha mẹ hiểu rõ và thực hành các cách thức chăm sóc trẻ và hiểu được các nhu cầu cơ bản của gia đình trong gian đoạn đặc biệt này.

x